Humanitarne traktowanie zwierząt

sie 24, 2010

Artykuł 5. ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724 z 1997 r.) mówi „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” Ustawa określa, że przez „humanitarne traktowanie zwierząt – rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę”.

Co kryje się pod pojęciem znęcania nad zwierzętami

W świetle ustawy o ochronie zwierząt jest to wszelkiego rodzaju zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Do oczywistych aktów męczenia zaliczamy okaleczanie zwierząt, stosowanie niedozwolonych prawem zabiegów, bicie przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie bólu. Do znęcania się nad zwierzętami zaliczamy również przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami, których ciężar przekracza możliwości kondycyjne zwierzęcia. Zabronione jest także trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości swobodnego, niezbędnego ruchu.

Niehumanitarne traktowanie zwierząt odbywa się nie tylko w zaciszu gospodarstw, za zamkniętą bramą, lecz również podczas transportu, na targowiskach, skupach lub w ubojniach. Dlatego też organizowane są szkolenia m.in. dla rzeźników, którzy będą uczyć się humanitarnego traktowania zwierząt przed ubojem.

Chociaż wiedza gospodarzy na temat dobrostanu i ochrony zwierząt jest na wysokim poziomie, to pomimo tego zdarzają się drastyczne zaniedbania zwierząt. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami interwencji lekarza weterynarii oraz policji w gospodarstwie w Solnikach (województwo podlaskie). Na terenie posesji znaleziono martwe zwierzęta – 11 krów i cieląt. Lekarz weterynarii stwierdził, że prawdopodobnie przyczyną śmierci były zaniedbania żywieniowe oraz niewłaściwe warunki bytowania.

Sposób traktowania zwierząt jest miernikiem naszej kultury, miarą człowieczeństwa. Forma odnoszenia się do zwierząt zdradza kim naprawdę jesteśmy.

Pamiętajmy, że zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny może zostać odebrane właścicielowi lub opiekunowi, a oprawca za znęcanie się nad zwierzęciem podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat. Karalne jest również usiłowanie, pomocnictwo i podżeganie do zabijania, uśmiercania albo dokonywania uboju z naruszeniem przepisów oraz znęcania się nad zwierzętami.

Oliwia Pawłowska

Skip to content