Dobrostan zwierząt – kozy

lip 13, 2011

Przy ocenie dobrostanu zwierząt gospodarskich kryteria, których speł-nienie będzie wymagane i kontrolowane są następujące:

  • Zapewnienie stałego dostępu zwierząt do wody (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
  • Minimalne wymiary stanowisk i powierzchni kojca.
  • Prawidłowe wykonanie wentylacji i właściwe oświetlenie budynków inwentarskich.
  • Prawidłowe gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów.

Minimalne warunki utrzymania kóz

1. Kozy w pomieszczeniach inwentarskich utrzymuje się:

  • Na stanowisku na uwięzi – utrzymuje się wyłącznie dorosłe samice, z wyjątkiem kóz w okresie porodu i odchowu koźląt
  • Pojedynczo, z wyjątkiem koźląt, lub grupowo
  • Kozom zapewnia się możliwość korzystania z wybiegów.

2. Wymiary stanowisk dla kóz utrzymywanych na uwięzi powinny wynosić, co najmniej; szerokość – 0,75 m, długość – 1,35 m.

3. Powierzchnia kojca pojedynczego, powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymania: kozy dorosłej – 1,5 m2 i dodatkowo, co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego; kozła – 1,5 m2; kozła reproduktora – 3 m2.

4. Powierzchnia kojca grupowego, powinna wynosić, co najmniej w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymania: kóz dorosłych – 1,5 m2 i dodatkowo, co najmniej 0,3 m2 dla koźlęcia ssącego; kozłów – 1,5 m2; koźląt – 1 m2.

5. Powierzchnia wybiegu, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej: na kozę – 4 m2, na kozła – 6 m2.

6. W pomieszczeniu inwentarskim dla kóz wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

  • Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 3 000 ppm i siarkowodoru do 5 ppm a koncentracja amoniaku nie powinna przekraczać 20 ppm.
  • Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza do 0,5 m/s, a temperatura powietrza powinna wynosić, co najmniej 8°C.
  • Kozy wymagają dużo światła i oświetlenie dzienne powinno wynosić, co najmniej 1:10.

mgr inż. Stanisław Nowowiejski

Skip to content