24-25.08.2023 Ostra Góra

lis 6, 2023

„Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych” to projekt, który realizowany jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Na potrzeby działania wytypowano 3 Gospodarstwa Rolno – Hodowlane specjalizujące się w chowie i hodowli bydła rasy Limousine położone w województwie podlaskim.  

Jednym z wybranych gospodarstw jest Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Pana Piotra Kraśnickiego, które położone jest w powiecie sokólskim, w gminie Korycin, w miejscowości Ostra Góra, gdzie będzie realizowana demonstracja pt. ”Poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale”. Celem demonstracji jest pokazanie rozwiązań wykorzystanych do bezstresowego i zdalnego monitorowania zmian masy ciała zwierząt w systemach wolnostanowiskowych i może mieć zastosowanie zarówno dla większości systemów produkcji bydła mięsnego. Monitorowanie zmiany masy ciała zwierząt ma szczególne znaczenie do oceny efektywności produkcji żywca wołowego, jest indykatorem zdrowia zwierząt oraz wskaźnikiem prawidłowego żywienia, jest więc niezbędne do prawidłowego zarządzania stadem bydła i w zmodyfikowanej postaci może mieć zastosowanie dla innych gatunków zwierząt gospodarskich.

W gospodarstwie 24 i 25 sierpnia odbyły się dwa spotkania, w którym uczestniczyli hodowcy bydła z powiatu białostockiego oraz sokólskiego.

Skip to content