21.09.2023 Żywa Woda

lis 6, 2023

21 września 2023 r. odbyło się spotkanie w Gospodarstwie Rolno – Hodowlanym Pana Bogusława Pietrołaj, które realizowane jest w ramach projektu pt. „Nowoczesne technologie chowu
i hodowli bydła ras mięsnych”
, który realizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Gospodarstwo Rolno – Hodowlane położone jest w powiecie suwalskim, w gminie Jeleniewo, w miejscowości Żywa Woda. Gospodarstwo specjalizuję się w chowie i hodowli bydła mięsnego rasy Limousine w ilości około 115 szt. Ponadto prowadzi produkcję roślinną na powierzchni 46 ha, z której plony zużywane są na paszę dla bydła oraz sprzedaż.

W gospodarstwie realizowana jest demonstracja pt. ”Poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale”. Celem demonstracji jest pokazanie rozwiązań wykorzystanych do bezstresowego i zdalnego monitorowania zmian masy ciała zwierząt w systemach wolnostanowiskowych i może mieć zastosowanie zarówno dla większości systemów produkcji bydła mięsnego. Monitorowanie zmiany masy ciała zwierząt ma szczególne znaczenie do oceny efektywności produkcji żywca wołowego, jest indykatorem zdrowia zwierząt oraz wskaźnikiem prawidłowego żywienia, jest więc niezbędne do prawidłowego zarządzania stadem bydła i w zmodyfikowanej postaci może mieć zastosowanie dla innych gatunków zwierząt gospodarskich.

Skip to content