12-13.06.2023 Piętki Gręzki

lis 6, 2023

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje projekt pt. „Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych”, w ramach którego w województwie podlaskim wytypowano 3 Gospodarstwa Rolno – Hodowlane specjalizujące się w chowie i hodowli bydła rasy Limousine.

Jednym z wybranych gospodarstw jest Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Pana Marka Piętki, które położone jest w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo, w miejscowości Piętki Gręzki, gdzie będzie realizowana demonstracja pt. ”Innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła mięsnego w aspekcie niedoborów paszowych i wodnych w sezonie pastwiskowym”.  Celem demonstracji jest pokazanie rozwiązań wykorzystywanych do właściwego zarzadzania stadem bydła mięsnego rasy Limousine w oparciu o wypas kwaterowy oraz monitoring bydła z wykorzystaniem zaimplementowanych chipów. Metody optymalizacji procesu wytwórczego uwzgledniającego wysoki dobrostan bydła mięsnego oraz racjonalnej gospodarki wodą w tym modelowe zarzadzanie nią zwłaszcza w okresie suszy.

W gospodarstwie w czerwcu odbyły się dwa spotkania, w którym uczestniczyli hodowcy bydła z powiatu wysokomazowieckiego oraz bielskiego.

Skip to content