Usprawnienie identyfikacji i rejestracji zwierząt

gru 9, 2019

Postęp technologii w rolnictwie wymusza ciągłe doskonalenie osób pracujących w tej branży oraz rozwój gospodarstw rolnych. Innowacyjne rolnictwo to takie, które oferuje szereg usług dostępnych on-line. Posiadacz zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, świń ma obowiązek zgłaszania wszelkich zmian zachodzących w stadach, co do tej pory wiązało się z licznymi wyjazdami w tym celu. Ponadto, chęć korzystania z unijnych czy też krajowych działań wspierających zwierzęcą produkcję rolniczą niejednokrotnie egzekwują dostarczenie licznych danych dotyczących zwierząt w stadzie. Pobranie tych informacji, to czasami spędzenie długiego czasu poza gospodarstwem. W dobie cyfryzacji coraz więcej spraw można uprościć korzystając z internetowych aplikacji. Już od pewnego czasu ARiMR oddała do użytku narzędzie usprawniające identyfikację i rejestracje zwierząt, ciągle poszerzając jego funkcjonalność. Portal IRZplus to darmowa aplikacja ułatwiająca załatwianie spraw związanych z obowiązkiem identyfikacji i rejestracji zwierząt za pośrednictwem internetu. IRZplus zastąpił dotychczas działającą aplikację umożliwiającą składanie zgłoszeń zwierzęcych – CK IRZ, poszerzając ofertę.

Korzystając z internetowego dostępu do portalu IRZplus użytkownik ma możliwość:

– składanie dokumentu

– akceptacja lub odrzucenie dokumentu

– przegląd dokumentów złożonych w portalu

– przegląd siedzib stad

– przegląd zwierząt znajdujących się w tych siedzibach

– przegląd zdarzeń.

Na funkcjonalność portalu składa się także możliwość nadania uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowania na kolczyki. Aby oszczędzać swój czas i mieć nieograniczony czasowo dostęp do składania zgłoszeń dotyczących bydła, owiec, kóz i świń oraz przeglądać dane zwierząt, zdarzeń zwierzęcych oraz danych siedzib stad warto zgłosić się do ARiMR po nadanie loginu do aplikacji.

Marek Gozdur

Skip to content