Wentylacja budynków inwentarskich zimą

paź 16, 2015

Zadaniem wentylacji jest ciągła wymiana powietrza w budynku, polegająca na napływie świeżego powietrza z zewnątrz celem usunięcia już zużytego, które zawiera szkodliwe gazy (amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla), nadmiar pary wodnej oraz nieprzyjazne zapachy emitowane przez zwierzęta.

Samo wentylowanie budynku  nie wystacza

Wentylowanie budynku inwentarskiego odbywa się dzięki przewietrzaniu na skutek porowatości materiałów budowlanych, nieszczelności otworów okiennych, wrót, a przede wszystkim w wyniku otwierania okien i drzwi. Jednak przy tej ostatniej formie istotna jest ostrożność, gdyż bydło mimo, że jest odporne na działanie niskich temperatur, wykazuje dużą wrażliwość na przeciągi. Samo przewietrzanie jest zazwyczaj niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu i konieczne jest zastosowanie urządzeń wentylacyjnych.

Dlaczego sprawna wentylacja jest tak ważna?

Zastosowanie właściwej wentylacji pomagającej w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu w oborze ma istotny wpływ na zdrowie, kondycję krów, jak również na efektywność procesu produkcyjnego. Przy mlecznej produkcji należy zwracać uwagę zarówno na pasze stosowane w żywieniu, jak również na ilość i jakość powietrza jako czynnika niezbędnego do zachowania zdrowotności stada i wysokiej produkcji krów. Niedobór świeżego powietrza będzie powodował gorsze pobieranie paszy, co wpłynie na obniżenie wydajności mlecznej. Niewydajna wentylacja powoduje zmniejszoną wymianę powietrza w oborze co skutkuje: wzrostem temperatury oraz zwiększeniem zawartości gazów w powietrzu.

Dla sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej ważne jest, aby zachować odpowiedni stosunek kanałów wywiewnych do nawiewnych, który powinien wynosić jak 1:0,7. Kanał wywiewny musi mieć odpowiednią wysokość, aby zapewnić odpowiedni ciąg powietrza, a jego koniec powinien znajdować się minimum 50 cm nad kalenicą dachu. Nie można pominąć ocieplenia kanałów wywiewnych, by wychodzące z budynku ciepłe powietrze nie ochładzało się zbyt szybko. Przy braku izolacji w budynku będzie panowała zawyżona wilgotność, która sprzyja rozprzestrzenianiu się pleśni oraz może powodować choroby płuc u bydła.

Marek Gozdur

 

Skip to content