Technologia tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce

paź 12, 2011

730_1 

Przedsięwzięcia budowlane to najbardziej kosztowne inwestycje w produkcji zwierzęcej. Zatem w interesie rolnika jest wybór takich rozwiązań technologicznych, które będą energooszczędne, funkcjonalne, bezpieczne, a jednocześnie spełniające standardy dotyczące minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance). Poprawne, nowoczesne rozwiązania technologiczne budynków inwentarskich obejmują system utrzymania zwierząt, system żywienia, transportu i zadawania paszy oraz system usuwania odchodów.

Przedstawiam projekt technologiczny tuczu świń w systemie na głębokiej ściółce, który został wdrożony w gospodarstwie rolnym Jana Uszyńskiego, zam. Czaje Wólka, gmina Ciechanowiec. O zastosowaniu tego systemu w gospodarstwie zaważyło wiele czynników. Najważniejsze z nich to posiadany areał ziemi, jakość gleb a także istniejące i planowane do modernizacji budynki inwentarskie. Ostateczną decyzję pan Jan podjął po konsultacji ze służbą doradczą PODR Szepietowo, jak również po wysłuchaniu opinii rolników praktyków, którzy dokonali modernizacji własnych chlewni.

Prezentowany projekt w części legowiskowo-spacerowej przewidział pogłębienie pomieszczenia tak, aby można było w nim magazynować obornik przez okres minimum pół roku. Po uzyskaniu głębokiej ściółki równej ostatniego stopnia schodów, przewidzianej na jeden etap produkcyjny, rolnik usuwa obornik za pośrednictwem ładowacza czołowego TUR. W celu ułatwienia tych prac zaprojektowano specjalne wrota i przegrody z desek z możliwością szybkiego ich demontażu.

W tej części tuczarni sukcesywnie dosypywana jest cienka warstwa ściółki, która zapewnia czyste, suche i niebudzące zastrzeżeń pod kątem zdrowotności świń miejsce legowiskowe.

Dodatkowo, aby osiągnąć dobre wyniki produkcyjne w chowie ściołowym, już na etapie tworzenia projektu należy wziąć pod uwagę minimalną powierzchnię boksu przeznaczoną na jednego tucznika nie mniejszą niż 0,8 m2. Powierzchnia ta pełni rolę zarówno części legowiskowej jak też spacerowej. Przemieszczanie się zwierząt z części legowiskowo-spacerowej do części żywieniowej odbywa się za pomocą schodów. W części żywieniowej na podeście zamontowano automaty paszowe uzupełniane paszą treściwą pełnoporcjową. Wymienione urządzenia dodatkowo wyposażono w poidła dostosowane do poszczególnych grup zwierząt.

Wszelkich informacji dotyczących przedstawionego tematu udzielą doradcy Podlaskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Kazimierz Szmurło

Skip to content