Kombiboksy zamiast uwięzi

paź 12, 2011

729_1

Dzięki małym kosztom inwestycyjnym, w zakresie przebudowy istniejących budynków inwentarskich, obora wolnostanowiskowa kombiboksowa jest w zasięgu możliwości każdego rolnika chcącego podjąć restrukturyzację gospodarstwa.

Modernizacja, adaptacja, czy też przebudowa istniejących już obór uwięziowych to dobry moment na zmianę systemu utrzymania bydła poprzez:

  • zdemontowanie stanowisk uwięziowych i zastąpienie ich boksami legowiskowo-żywieniowymi tzw. kombiboksami;
  • wymianę małych żłobów na stół paszowy;
  • poszerzenie istniejących kanałów gnojowych.

Takie rozwiązanie sprawia, że układ starych obór uwięziowych zostaje zachowany, a więc korytarz paszowy usytuowany centralnie w oborze oraz dwa boczne korytarze gnojowe. Nie zmieniają się również wymiary budynków. Dzięki takiemu systemowi utrzymania, krowy mają zapewniony swobodny ruch. Zwierzęta nie cisną się do żłobów, mając do nich dostęp z niezależnych legowisk. System umożliwia też łatwy dostęp do wody, ponieważ każde poidło przeznaczone jest dla jednej lub dwóch krów.

Kolejną zaletą wolnostanowiskowego chowu i hodowli bydła jest praktyczniejsze wykorzystanie przestrzeni budynku obory. W odróżnieniu od obór wolnostanowiskowych boksowych, omawiany system pozwala pomniejszyć skutki hierarchicznego podziału bydła.

W zmodernizowanej oborze Józefa Gierosa, mieszkającego w Kosiorkach gmina Ciechanowiec, krowy utrzymywane są w systemie płytko-ściołowym kombiboksowym. Usuwanie obornika odbywa się dwa razy dziennie za pomocą urządzenia hydraulicznego typu delta. System ten umożliwił rolnikowi pozyskiwanie mleka w hali udojowej typu „rybia ość”, 2 x 3 stanowisk udojowych, co przyniosło dodatkowe korzyści, a mianowicie:

  • wygodniejszy dój w pozycji na stojąco;
  • wyższą jakość produkowanego mleka;
  • umożliwił zwierzętom ruch, co poprawiło ich zdrowotność a także lepszą obserwację rui;
  • łatwiejsze utrzymanie czystości zwierząt.

Osoby zainteresowane przebudową, rozbudową i adaptacją istniejących budynków inwentarskich z możliwością zastosowania wyżej wymienionego systemu utrzymania bydła, mogą konsultować się ze służbą doradczą PODR Szepietowo.

Kazimierz Szmurło

Skip to content