Ocena przezimowania zbóż w 2024 r.

kwi 12, 2024

2024-04-12

Stan przezimowania zbóż jest dobry. Jednak przezimowanie zbóż w sezonie 2023/2024 zależało w dużej mierze od terminu wysiewu, który był na wielu plantacjach opóźniony względem zalecanych terminów siewu zbóż. Przyczyną opóźnień była występująca susza rolnicza, powodująca utrudnienia w przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych przedsiewnych oraz niedoborów wody w momencie siewu zbóż i wschodów w sytuacji niedoboru wody w glebie. Na przełomie września i października 2023 w niektórych rejonach województwa, wystąpił dość duży niedobór opadów. Na glebach słabszych skutkowało to opóźnionymi i nierównymi wschodami. Na plantacjach sianych wcześniej niedobory wody w tym czasie objawiały się żółknięciem roślin. Znaczące opady pojawiły się dopiero od 2 dekady października co poprawiło sytuacje na plantacjach. Dodatkowo wysokie temperatury (przekroczone średnie z wielolecia o kilka stopni C) w tym czasie skutkowały intensywnym rozwojem ozimin.

Załamanie pogody nastąpiło w połowie listopada. Temperatury zaczęły spadać poniżej 00C. Rośliny w tym czasie dobrze się hartowały. W pierwszej połowie grudnia przyszła zima z obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami. Od połowy grudnia odwilż i ponowne rozhartowanie roślin z wznowieniem wegetacji. Temperatury nawet przekraczały 100C. Na początku drugiej dekady stycznia powrót niskich temperatur. Część województwa bez okrywy śnieżnej, a temperatury miejscami spadały do minus 20 przy gruncie. Od tego czasu warunki stabilne. Bardzo ciepły luty spowodował intensywny rozwój roślin ozimych i przyspieszenie wegetacji wynosi od 2 do 3 tygodni w porównaniu z latami ubiegłymi. Dodatkowo w całym okresie zimowym duża ilość opadów z jednej strony spowodowała uzupełnienie wody w glebie, ale też lokalnie prowadziła do podtopień i wystąpienia punktowych wymoknięć plantacji. W okresie wznowienia wiosennej wegetacji roślin, na powierzchnie upraw spadły duże ilości deszczu, utrudniając zastosowanie azotu.

Na terenie powiatu suwalskiego zboża przezimowały w ponad 80% w stanie bardzo dobrym. Stanem średnim i dobrym oceniono zboża wysiane w opóźnionym terminie wysiewu. Rośliny zbóż są dobrze wyrośnięte, prawidłowo rozkrzewione w początkowym okresie wegetacji.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w województwie podlaskim najlepiej przezimowało żyto, następnie pszenżyto, a w dalszej kolejności pszenica i jęczmień.

 

Alina Maciąg

 

Skip to content