Ocena przezimowania zbóż ozimych w roku 2014

kw. 23, 2014

Oceny dokonano według stanu na dzień 24 marca 2014 roku na podstawie wyników obserwacji i analiz powiatowych specjalistów ds. produkcji roślinnej na terenie województwa podlaskiego.

I. Ocena przezimowania plantacji zbóż ozimych w stopniach kwalifikacyjnych
art1542 1

Zarówno jesień 2013, jak i zima sprzyjała wyjątkowo zasiewom ozimym. Wegetacja w roku 2013 trwała do późnej jesieni, co sprawiło, że zboża rozkrzewiły się i weszły w stan spoczynku zimowego w stanie bardzo dobrym. Dotyczyło to nawet plantacji zasianych w terminach opóźnionych. Stosunkowo niewielkie mrozy i minimalna okrywa śnieżna sprawiły, że niewystąpiła pleśń śniegowa, ani wymarzanie. Jedynym niekorzystnym zjawiskiem zaobserwowanym na polach było miejscowe wysmalanie roślin przez wiatr, głównie na stokach południowych. Jednakże zjawisko to miało marginalne znaczenie, występowało miejscowo i dotyczyło niewielkich fragmentów pól, a nie całych plantacji.

Według oceny przeprowadzonej przez specjalistów powiatowych PODR wiosną roku 2014 stan przezimowania zbóż w 2/3 określono jako dobry i bardzo dobry, a jedynie niecałe 5% stanowiły plantacje słabe. Powyższa ocena pozwala stwierdzić, że stan przezimowania plantacji wiosną A.D. 2014 roku jest bardzo dobry.

II. Ocena przezimowania plantacji zbóż ozimych w poszczególnych powiatach woj. Podlaskiego

Andrzej Markowski

Skip to content