Renowacja metodą podsiewu

lip 13, 2011

Jedną z popularniejszych metod odnowienia użytków zielonych jest podsiew. Zabieg ten poprzedzany jest mechanicznym zniszczeniem darni ciężką broną. Ma to bardzo duży wpływ na skuteczność podsiewu. Równie ważnym czynnikiem jest termin podsiewu, najlepiej jest go wykonać wczesną wiosną lub też po pierwszym pokosie w okresie tzw. deszczy świętojańskich. Po wykonaniu podsiewu należy dokładnie ugnieść ziemię (najlepiej wałem łąkowym – jest to szczególnie ważne na terenach posusznych).

Renowację przez podsiew stosuje się w przypadku dużego rozluźnienia darni lub jej zniszczenia. Metodę tę stosuje się w celu uzupełnienia runi w wartościowe gatunki traw i roślin motylkowatych.
Jej wybór jest zasadny, gdy powierzchnia użytku jest wyrównana, udział sitów lub śmiałka darniowego nie przekracza 20%, zioła i chwasty dwuliścienne zajmują ponad 50% powierzchni i brak jest traw wysokich i roślin motylkowatych. Przed podsiewem zaleca się zastosowanie oprysku herbicydami selektywnymi, w celu zniszczenia chwastów dwuliściennych. Podsiew wykonuje się zwykle 7 do 10 dni po zastosowaniu oprysku.

Dobre efekty i dużą wydajność w podsiewie uzyskuje się przy wykorzystaniu agregatów do siewu bezpośredniego w darń. Wycinają one wąskie szczeliny, w których umieszczają nasiona. Niestety takich maszyn jest mało, a podstawową ich wadą jest cena.

Skip to content