Renowacja metodą pełnej uprawy płużnej

lip 13, 2011

Kiedy na łąkach mamy do czynienia z silnym zakępieniem, dużą ilością kretowisk i licznymi nierównościami liczyć się należy z koniecznością zastosowania metody pełnej uprawy płużnej. Tą metodą możemy zwalczyć następujące rodzaje chwastów takich jak: turzyca rozłogowa, śmiałek darniowy, sity, skrzypy, chwasty kłączkowe i baldaszkowe. Do orki powinno się wykorzystywać pług łąkowy umożliwiający przewrócenie skiby o 180°, jest to ważne gdyż takie ułożenie skiby zapobiega ponownemu zakorzenieniu się chwastów o silnym systemie korzeniowym. Orkę powinno się wykonać na głębokość 16-25 cm. Zabieg ten może ułatwić poprzednie zgryzowanie lub stalerzowanie starej darni. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na efekt renowacji jest odpowiednie nawożenie przedsiewne (zastosowanie wapna na glebach kwaśnych, obornika na glebach ubogich w materię organiczną). Siew powinno się wykonać wczesną wiosną lub po pierwszym pokosie (przy odpowiednich warunkach możliwy jest również termin jesienny), a po nim odpowiednio pielęgnować rośliny, aby m.in. nie dopuścić do zachwaszczenia odnowionej łąki czy pastwiska.

Metody tej nie zaleca się jednak na grunty torfowe i torfowo-murszowe
– można doprowadzić do trwałej degradacji użytku.

Skip to content