Renowacja metodą nawożenia i herbicydów selektywnych

lip 13, 2011

Inną, również godną uwagi metodą, jest renowacja przez nawożenie z użyciem herbicydów selektywnych. Dzięki nawożeniu mineralnemu i naturalnemu stymuluje ona wzrost plonów z jednoczesną eliminacją chwastów dwuliściennych i ziół. Zastosowanie tej metody jest zasadne jednak, tylko gdy spełnione są poniższe warunki:

  • udział chwastów i ziół w pokryciu runi zawiera się w granicach 30-50%;
  • udział traw wysokich jest wyższy niż 10%;
  • udział roślin motylkowatych jest bardzo mały lub w ogóle nie występują one w runi;
  • łąka lub pastwisko ma wyrównaną powierzchnię, a ruń jest co najmniej średnio zwarta.

Najodpowiedniejszymi herbicydami do stosowania na łąki i pastwiska są:

Aminopielik D — stosuje się go w dawce 3-4 l/ha, w zależności od rodzaju i ilości zwalczanych chwastów. Stosuje się m.in. do zwalczania niektórych gatunków sitów i jaskrów, gwiazdnicy pospolitej, pokrzywy, babki zwyczajnej, komosy białej, ostrożnia polnego, rdestów, rumianu polnego, rumianka pospolitego, szczawiu polnego, tasznika pospolitego, mniszka pospolitego, mlecza polnego. Okres karencji na ten środek wynosi 21 dni od zastosowania.

Starane 250 — stosuje się go w dawce 1-2 l/ha, w zależności od rodzaju i ilości zwalczanych chwastów. Stosuje się m.in. do zwalczania pokrzywy zwyczajnej, gwiazdnicy pospolitej, mniszka pospolitego, rdestów, niektórych gatunków szczawi, skrzypu polnego, ostrożnia polnego, rumianu polnego, rumianka pospolitego, tasznika pospolitego. Okres karencji na ten środek wynosi 4 dni od zastosowania.

Mieszanina Aminopielika D i Starane 250 daje również bardzo dobre efekty. Dawka Starane 250 EC 0,6-0,8 l/ha + Aminopielik D 450 2 l/ha.

Skip to content