Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku w roku 2017

sie 29, 2017

Plantacje rzepaku ozimego w naszym województwie odnotowane zostały w 11 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego i sejneńskiego. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i suwalskim. Duża ilość opadów, która miała miejsce jesienią 2016 r. oraz na przedwiośniu 2017 r. spowodowała, iż na plantacjach w terenach zagłębionych zaczęły tworzyć się zastoiska wody, co wpłynęło na punktowe wymakanie roślin. Uszkodzenia roślin zaobserwowano w największym stopniu w powiecie siemiatyckim, bielskim i wysokomazowieckim.
Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 21 lipca a zakończył 19 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie żniw opadami deszczu, co powodowało zwiększenie wilgotności nasion i plantatorzy podejmowali decyzje o przesunięciu terminu zbioru.
Dokonana wiosną ocena przezimowania plantacji rzepaku rokowała uzyskanie bardzo wysokich plonów, jednak niekorzystny przebieg wegetacji spowodował jego częściową obniżkę. Problem w pobieraniu składników pokarmowych oraz słaba aktywność pszczół do zapylania roślin dały o sobie znać w trakcie chłodnej wiosny, gdzie kilkakrotnie wystąpiły przymrozki. Tegoroczne masowe występowanie szkodników łuszczynowych zmuszało plantatorów do wykonania kilku zabiegów nalistnych, które nie zawsze dały się wykonać w terminie. Duża część plantacji rzepaku przed zbiorem uległa wylęgnięciu, na skutek przechodzących burz, przez co rzepak, tuż przed rozpoczęciem zbiorów, nierównomiernie dojrzewał.
     Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie suwalskim – 30 dt/ha, sokólskim – 32 dt/ha i bielskim – 33 dt/ha, a najwyższe, w granicach 42 dt/ha, w powiatach: monieckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Uzyskane najniższe plony wystąpiły na plantacjach, gdzie wiosną znajdowała się niska obsada zdrowych roślin oraz w miejscach kilkukrotnego wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wiosenne przymrozki, huragan, grad, deszcz nawalny). Na terenie województwa podlaskiego w roku 2017 średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 35,5 dt/ha.
                                                         Krzysztof Kulik
specjalista ds. roślin przemysłowych i okopowych
Skip to content