Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2023

sie 28, 2023

Początek wegetacji jesienią 2022 r. był niesprzyjający dla wschodów rzepaku ze względu na brak opadów deszczu, co spowodowało, iż wschody roślin były wydłużone i nierównomierne, szczególnie zauważalne na glebach mozaikowatych. W przypadku terminu siewu plantacje z rzepakiem w większej części zostały założone w optymalnym terminie i jedynie ok. 10% wystąpiło plantacji z terminem wysiewu nasion opóźnionym. Koniec jesiennej wegetacji charakteryzował się dużymi różnicami w fazie rozwojowej roślin, których średnia obsada wyniosła 39 roślin/m2, przy ilości wykształconych liści od 6 do 12. Łagodny przebieg pogody w okresie zimowym pozytywnie wpłynął na przezimowanie rzepaku i utrzymanie wystarczającej obsady roślin. Początkowy okres wiosennej wegetacji stworzył korzystne warunki do wczesnego zastosowania azotu na większości plantacji. Wiosną na plantacjach z dużymi różnicami w rozwoju roślin, dobór przez rolników właściwych preparatów do ochrony rzepaku był utrudniony. Okres kwitnienia, mający decydujący wpływ na plonowanie rzepaku, przebiegał z równomiernie rozłożonymi opadami deszczu, co było zjawiskiem pozytywnym. Na niekorzyść plonowania należałoby wspomnieć, iż w I poł. kwitnienia średnia dobowa temperatura powietrza nie przekraczała 15oC, a sytuacja ta uległa znacznej poprawie dopiero w końcówce kwitnienia. Początek zbioru rzepaku stwarzał utrudnienia w pozyskaniu nasion o optymalnej wilgotności nie przekraczającej 9%, co zostało spowodowane częstymi opadami deszczu i dopiero II dekada sierpnia przyniosła poprawę warunków pogodowych umożliwiających zwiększenie stopnia zaawansowania zbioru nasion. Na obszarze województwa podlaskiego w roku 2023 szacunkowy średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 36 dt/ha.

                                                                                                                      Krzysztof Kulik

Skip to content