Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2021

wrz 13, 2021

Okres wegetacyjny rzepaku ozimego w latach 2020/21 przebiegł sprzyjająco pod względem plonowania nasion. Ilość opadu deszczu i średnia temperatura powietrza jesienią wpłynęła na równomierne wschody oraz prawidłowy rozwój roślin, co przełożyło się na dobrą kondycję i przezimowanie plantacji. Wiosną w województwie podlaskim nie zaobserwowano dużego spadku w średniej obsadzie roślin na skutek wymarznięcia, jedynie początek wiosennej wegetacji, charakteryzujący się niską średnią dobową temperaturą powietrza przyhamował fazy rozwojowe rzepaku. Zimna wiosna spowodowała przesunięcie o ok. 10 dni rozpoczęcie kwitnienia roślin. Następne fazy jak np. pełnia kwitnienia czy okres zawiązywania łuszczyn charakteryzowały się częstymi opadami deszczu oraz umiarkowaną temperaturą, co pozwoliło na odrobienie strat w rozwoju rzepaku. Z kolei w okresie dojrzewania łuszczyn wystąpiły wysokie temperatury powietrza, przekraczające często 30oC, co spowodowało, iż zbierane nasiona były drobniejsze niż zazwyczaj. Zbiór rzepaku w roku 2021 rozpoczął się na początku III dekady lipca i na skutek częstych opadów deszczu trwał do końca I połowy sierpnia. Sierpniowe zbiory charakteryzowały się dużo mniejszym plonem nasion ze względu na już częściowe osypanie się łuszczyn. Na terenie województwa podlaskiego w roku 2021 szacunkowy średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 34 dt/ha.

Krzysztof Kulik

Skip to content