Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2019

paź 22, 2019

Plantacje rzepaku ozimego w województwie podlaskim w roku bieżącym odnotowane zostały w uprawie na 10 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Rolnicy gospodarujący w części północnej naszego województwa nie są zainteresowani uprawą rzepaku ozimego, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem jego wymarznięcia, zwłaszcza podczas bezśnieżnych okresów zimowych. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim
i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i siemiatyckim. Wiosną obsada i stan zdrowotny roślin rzepaku rokował dobre plony, co spowodowane było wystąpieniem korzystnych warunków pogodowych podczas jesieni oraz zimy.

Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 8 lipca a zakończył 3 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie żniw lokalnymi opadami deszczu oraz nierównomiernym dojrzewaniem części roślin, gdzie dolna część rośliny późno uzyskała dojrzałość pełną nadającą się do zbioru.

Wygląd i stan zdrowotny rzepaku wczesną wiosną nie budził zastrzeżeń wśród plantatorów do uzyskania zadowalających plonów. Problemem jednak stała się pogoda, gdyż rośliny wiosną późno weszły w okres pełnej wegetacji, na skutek dużych wahań temperatur pomiędzy dniem a nocą. Nocne spadki temperatur poniżej 0oC powodowały deformacje roślin i rozrywanie łodyg oraz utrudnienia w pobieraniu składników pokarmowych z gleby. Dodatkowo na zniżkę plonu wpłynęła susza i wysoka temperatura w miesiącu czerwcu, co spowodowało iż rośliny rzepaku w sposób naturalny broniły się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez ograniczenie ilości łuszczyn i znajdujących się w nich nasion. Również podobnie jak w roku ubiegłym nastąpiło wysokie nasilenie szkodników łuszczynowych, których termin zwalczania jest utrudniony ze względu na wysokie już rośliny. Z kolei przebieg letniej wegetacji roślin z małymi ilościami opadów deszczu nie wpłynął na znaczne zagrożenie spadku plonowania ze strony wystąpienia chorób grzybowych.

Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie bielskim, hajnowskim i zambrowskim a najwyższe, powyżej średniej wojewódzkiej, w powiecie łomżyńskim, monieckim, sokólskim i wysokomazowieckim.

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2019 szacunkowy średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 31 dt/ha.

 

                                                                                              Krzysztof Kulik

Skip to content