Wpływ przebiegu wegetacji na plonowanie rzepaku ozimego w roku 2018

sie 29, 2018

Plantacje rzepaku ozimego w naszym województwie odnotowane zostały w uprawie na 11 powiatach, bez powiatu augustowskiego, grajewskiego i sejneńskiego. Największa powierzchnia uprawy rzepaku wystąpiła w powiatach: białostockim, bielskim, sokólskim i wysokomazowieckim, a najmniejsza w powiecie kolneńskim, monieckim i suwalskim. Obfite opady deszczu, które wystąpiły jesienią 2017 r. oraz na przedwiośniu 2018 r. spowodowały, iż na niektórych plantacjach obsada roślin została znacznie przerzedzona. Również kilkakrotne gwałtowne spadki temperatury powietrza w okresie zimowym, bez odpowiedniej grubości okrywy śnieżnej, negatywnie odbiły się na przezimowaniu rzepaku. Wiosną uszkodzenia roślin zaobserwowano w największym stopniu w powiecie monieckim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Zbiór rzepaku w naszym województwie rozpoczął się 7 lipca a zakończył 6 sierpnia. Wydłużony okres zbiorów rzepaku związany był z występującymi w trakcie początku żniw opadami deszczu oraz znacznym zachwaszczeniem plantacji na skutek zmniejszonej obsady roślin.

Dokonana wiosną ocena przezimowania plantacji rzepaku rokowała uzyskanie przeciętnego plonu, jednak niekorzystny przebieg wegetacji spowodował jego obniżkę. Problemem stało się przyspieszenie wegetacji przez co rośliny nie zdążyły wykształcić odpowiedniej liczby rozgałęzień bocznych. Przed rozpoczęciem żniw na plantacjach zaobserwowano duże nasilenie szkodników łuszczynowych, a przed samym zbiorem częściowe osypywanie się nasion na skutek niekorzystnych warunków pogodowych (wysoka temperatura połączona z opadami deszczu).

Najniższe średnie plony rzepaku odnotowane zostały w powiecie białostockim, hajnowskim i suwalskim – 20 dt/ha oraz siemiatyckim – 24 dt/ha a najwyższe, w granicach 36 dt/ha, w powiecie wysokomazowieckim oraz lekko powyżej 30 dt/ha w powiatach kolneńskim i łomżyńskim.

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2018 średni plon rzepaku ozimego został oszacowany na 26,5 dt/ha i jest o 20% niższy od plonu z roku ubiegłego.

 

Krzysztof Kulik

Skip to content