Przezimowanie rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2024

cze 10, 2024

Przedwiośnie w roku 2024 charakteryzowało się wystąpieniem wegetacji pełzającej, której początkiem była pierwsza dekada lutego, natomiast termin pełnego ruszenia wegetacji w woj. podlaskim przypadł na drugą dekadę marca. Rośliny rzepaku swój wzrost wiosenny rozpoczęły już od drugiej dekady lutego, dając sygnał dla plantatorów do szybkiego podania nawozu startowego. Wysianie rzepaku w optymalnym terminie (do 25 sierpnia) wystąpiło na 65% plantacji, natomiast termin przekroczony (26-31 sierpnia) wystąpił na 26% plantacji, a wysiew opóźniony wyniósł 9% i powiatami w których rolnicy wykonali późniejsze wysiewy nasion były: bielski, hajnowski, sejneński i sokólski. Minione lata uwidoczniły problemy z niską zawartością wody w glebie w okresie pożniwnym i trudnościami w przedsiewnej uprawie roli, dlatego też większość rolników uprawiających rzepak decyduje się na wcześniejsze wysiewanie nasion. Różne terminy siewów nie przełożyły się na znaczące różnice w wiosennym rozwoju rzepaku, ponieważ okres wschodów oraz początkowego rozwoju roślin był wydłużony i nierównomierny ze względu na brak wystarczającej ilości opadów deszczu do zakończenia I poł. października. Jesienią wegetacja zakończyła się ok. 20 listopada i powolne obniżanie się dobowej temperatury powietrza wpłynęło na właściwe zahartowanie się roślin i ich przygotowanie do okresu spoczynku zimowego. W czasie przechodzenia rzepaku w spoczynek zimowy jego rośliny charakteryzowały się średnią obsadą w granicach 42 roślin/m2 oraz dużą rozbieżnością w ilości liści, wynoszącą od 6 do 12 szt., natomiast wiosną obsada zmniejszyła się do średniej w ilości 33 roślin/m2. Zmniejszenie obsady roślin objęło wszystkie powiaty z wyjątkiem łomżyńskiego i spowodowane to było wymoknięciem i wyprzeniem roślin. Miesiące zimowe w okresie 2023/24 charakteryzowały się wartościami temperatur powietrza nie przekraczającymi minus 18oC oraz występowaniem okrywy śnieżnej. Końcem trwania zimy była trzecia dekada stycznia w której to wystąpiła odwilż a w kolejnych tygodniach nastąpił brak pojawienia się niskich temperatur powietrza, które do rozpoczęcia pełnej wiosennej wegetacji nie miały dużych skoków wartości pomiędzy dniem a nocą.

Przeprowadzona przez specjalistów ds. produkcji roślinnej PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2024 roku w skali 5 -stopniowej została średnio oceniona na 4,2 – jako dobra. Wartość tego wskaźnika jest o 0,2 stopnia wyższa w porównaniu do roku ubiegłego.

 

                                                                                                          Krzysztof  Kulik

Skip to content