Przezimowanie rzepaku ozimego w woj. podlaskim w roku 2023

maj 8, 2023

W roku 2023 przyjście wiosny nastąpiło dość wcześnie, ale w woj. podlaskim pełne ruszenie wegetacji wystąpiło ok. 20 marca i dopiero po tej dacie została dokonana ocena przezimowania rzepaku. Okres zimowy 2022/23, również tak samo jak w poprzednim sezonie, charakteryzował się łagodnymi warunkami klimatycznymi, gdzie nie wystąpił duży skok wartości temperatury powietrza pomiędzy dniem i nocą, a najniższa odnotowana temperatura nie przekroczyła minus 15oC. Rzepak w optymalnym terminie (do 25 sierpnia) został wysiany na 52% plantacji, natomiast termin przekroczony (26-31 sierpnia) objął 38% plantacji, a z kolei wysiew opóźniony (I poł. września) wyniósł 10%. Późno założone plantacje wystąpiły w powiecie bielskim, monieckim i sokólskim. Różny termin wysiewu nie wpłynął znacząco na przezimowanie rzepaku, gdyż okres pierwszych tygodni po wysiewie nasion jesienią 2022 r. charakteryzował się brakiem opadów, co przełożyło się na nierównomierne wschody, szczególnie widoczne na glebach mozaikowatych. Poprawa sytuacji wystąpiła w I poł. października z przyjściem znaczącej ilości opadów. Do końca jesiennej wegetacji plantacje pozostały niewyrównane i znajdowały się w fazie od 6 do 12 liści, przy wcześniejszym zastosowaniu regulacji wzrostu. Okres przejścia w stan spoczynku zimowego charakteryzował się sprzyjającymi warunkami pogodowymi i rzepak w okres zimowy wszedł z średnią obsadą 39 roślin/m2. Natomiast wiosną średnia obsada roślin przypadająca na 1 m2 zmniejszyła się do 33 i znaczące spadki w ilości zdrowych, przezimowanych roślin wystąpiły w powiatach: białostockim, bielskim, monieckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Jedną z przyczyn zmniejszenia się obsady było wymoknięcie roślin na skutek intensywnych opadów deszczu na przełomie zimy i przedwiośnia oraz zjawisko wysmalania roślin.

Przeprowadzona przez specjalistów ds. produkcji roślinnej PODR w Szepietowie ocena przezimowania stanu plantacji rzepaku ozimego wiosną 2023 roku w skali 5 -stopniowej została średnio oceniona na 4,0 – jako dobra. Wartość tego wskaźnika jest o 0,1 stopnia wyższa w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Krzysztof  Kulik

Skip to content