Nowe odmiany ziemniaka w Krajowym rejestrze

sty 30, 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej prowadzi Krajowy rejestr odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych. Głównym celem działalności COBORU jest wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. Krajowy rejestr dotyczący ziemniaka w roku 2019 zawierał 97 odmian. Od 1 stycznia br. z rejestru wykreślonych zostało 4 odmian ziemniaka, natomiast również w tym samym miesiącu Komisja ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka wydała postanowienie o wpisaniu do Krajowego rejestru 5 nowych odmian ziemniaka i są to:

– Kotwica
odmiana skrobiowa średniowczesna, zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;
– Longina
odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego, głównie przeznaczona do produkcji frytek, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR;
– Mila
odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o.;
– Surmia
odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR;
– Werbena
odmiana jadalna bardzo wczesna, głównie na wczesny zbiór, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy, zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR.

Krzysztof Kulik

Skip to content