Wpływ przebiegu wegetacji na wysokość i jakość plonów kukurydzy w roku 2023

gru 5, 2023

Okres zakładania plantacji z roślinami kukurydzy w roku 2023 okazał się bardzo długi z powodu niskich temperatur wiosennych, połączonych z częstymi opadami deszczu. W drugiej połowie kwietnia kukurydza została wysiana jedynie na glebach lżejszych, a na cięższych w pierwszej połowie maja. Na początku wegetacji kukurydza z wczesnych wysiewów charakteryzowała się szybkim tempem wzrostem i rozwojem początkowym, co rokowało uzyskaniem zadowalających plonów, lecz wystąpienie niedoborów opadów deszczu od miesiąca czerwca spowodowało nasilenie suszy rolniczej, co pozwalało wywnioskować o zebraniu niższego plonu, niż był zakładany. Większość plantacji z później wysianą kukurydzą w obecnym roku charakteryzowała się wystąpieniem wtórnego zachwaszczenia spowodowanego niskim uwilgotnieniem gleb podczas stosowania herbicydów doglebowych. Sytuacja z poprawą w dostarczenie wody dla roślin wystąpiła dopiero na przełomie lipca i sierpnia, gdy występowały niemalże codziennie krótkotrwałe opady deszczu, jednak na osiągnięcie wyższego plon kukurydzy z przeznaczeniem na zielonkę było już za późno. W okresie tym wystąpiła chwilowa (ok. 3 tyg.) przerwa w nasilaniu się suszy rolniczej, jednak w kolejnych tygodniach, do końca września, utrzymująca się wysoka średnia dobowa temperatura powietrza w granicach 20oC w połączeniu z brakiem opadów deszczu spowodowała dalsze utrzymywanie się suszy, aż do zakończenia zbioru kukurydzy na zielonkę. Korzyścią z występującej w roku 2023 pogody w trakcie trwania wegetacji było to, iż odnotowane zostało niskie nasilenie występowania chorób grzybowych. Termin zbioru zielonki z kukurydzy przebiegł sprawnie na skutek sprzyjających warunków pogodowych, natomiast zbiór ziarna odmian wcześniejszych w roku 2023 wystąpił znacznie wcześniej niż w poprzednich latach, gdyż już w drugiej połowie września, a zakończył się, przy odmianach późniejszych, w połowie listopada. Według szacunków doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w roku 2023 plon kukurydzy na zielonkę wyniósł średnio ok. 475 dt/ha, natomiast plon kukurydzy ziarnowej oszacowany został średnio na ok. 80 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 31%. Należy też pokreślić, iż rok bieżący charakteryzował się znacznym wzrostem cen materiału siewnego kukurydzy, wynoszącym ok. 18%.

 

                                                                                              Krzysztof Kulik

Skip to content