Wpływ przebiegu wegetacji na wysokość i jakość plonów kukurydzy w roku 2021

gru 20, 2021

Okres wegetacji dla plantacji kukurydzy uprawianych w województwie podlaskim w roku 2021 przebiegał korzystnie pod względem uzyskanych plonów w postaci zielonej masy oraz ziarna. Zimne przedwiośnie, charakteryzujące się niską dobową temperaturą powietrza spowodowało, iż pełne ruszenie wegetacji wiosennej zostało znacznie przesunięte w czasie, w porównaniu do roku poprzedniego. Rok 2021 charakteryzował się już późniejszym terminem wysiewu nasion i pierwsze zasiane powierzchnie pojawiły się dopiero w połowie trzeciej dekady kwietnia, gdzie jeszcze w tym terminie nie nastąpiło osiągnięcie temperatury gleby optymalnej do rozpoczęcia siewu. Wcześnie założone plantacje kukurydzy charakteryzowały się długim okresem wschodów roślin, spowodowanym wystąpieniem zlewnych opadów deszczu w połączeniu z niską temperaturą powietrza, co miało miejsce w pierwszych dniach miesiąca maj. Późniejsze zasiewy kukurydzy, które miały miejsce po 6 maja, charakteryzowały się lepszym wzrostem w pierwszych fazach rozwojowych, dzięki osiągnięciu wyższej temperatury gleby. Dalszy okres wegetacyjny przypadający na kolejne tygodnie od miesiąca czerwca charakteryzował się już bardziej stabilną pogodą z częstymi i rozłożonymi w czasie opadami deszczu oraz występującą umiarkowaną temperaturą powietrza. Termin wyrzucania wiechy na roślinach kukurydzy przypadł również w korzystnym pogodowo czasie, gdzie dopisała wilgotność gleby i temperatura powietrza. Minusem w roku 2021 było to, iż na dużej części plantacji kukurydzy wystąpiło porażenie roślin chorobami grzybowymi, a z kolei dużym plusem to, iż w terminie zbioru kukurydzy na zielonkę oraz ziarno wystąpiły sprzyjające warunki pogodowe do sprawnego i szybkiego zbioru, nie obniżającego jakości zebranego plonu. Według szacunków doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w roku 2021 plon kukurydzy na zielonkę wyniósł średnio ok. 585 dt/ha, natomiast plon kukurydzy ziarnowej szacowany jest średnio na ok. 96 dt/ha, przy wilgotności wynoszącej ok. 30%.

Krzysztof  Kulik

Skip to content