Materiał siewny ważnym czynnikiem decydującym o plonie kukurydzy

lip 12, 2011

Maj jest miesiącem nasilonych siewów kukurydzy w naszym województwie. Popyt na materiał siewny oraz zapotrzebowanie na doradztwo wskazuje na dalszy wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na kiszonkę, a także na ziarno.

W związku z powyższym przypominam że:

Ocenia się, że o wysokości i jakości plonu kukurydzy w około 30% decyduje materiał siewny.

Oprócz typu i wczesności mieszańca bardzo duże znaczenie ma jakość materiału siewnego. Przypominamy, że materiał siewny winien być pakowany w oryginalne opakowania producentów po 50 lub 80 tysięcy nasion kiełkujących w jednym opakowaniu. Materiał winien mieć metryczkę producenta, nazwę odmiany (mieszańca), rok produkcji a także winien być zaprawiony zaprawą przeciw grzybom. W związku z występującymi w ostatnich latach w dużym nasileniu, szkodników glebowych, jak na przykład drutowce, zalecane jest zaprawianie nasion zaprawami przeciw szkodnikom – Gaucho 350 FS, lub Marshal 250 DS, zwłaszcza jeśli siejemy kukurydzę w stanowiskach po wieloletnich trawach i motylkowych z trawami.

Pamiętajmy, że tylko mieszańce mogą wydać odpowiedni plon ziarna i dużo o dobrej jakości zielonki i kiszonki.
Siew materiałem populacyjnym choćby najstaranniej produkowanym we własnym gospodarstwie to plon niższy, jak oceniają fachowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o co najmniej 30%.
Dlatego nie wolno siać materiałem siewnym pochodzącym z normalnych pól produkcyjnych. Nie kupować materiału siewnego nieznanego pochodzenia, sprzedawanego luzem. Przechowywanie nasion kukurydzy siewnej przez rok może obniżyć siłę kiełkowania nawet do 10% – kupujmy więc materiał najnowszej produkcji albo w przypadku siewu nasionami starszymi należy odpowiednio dodać „nadsiew” czyli zwiększyć ilość wysiewu aby uzyskać docelowo założoną obsadę na 1 hektar.
Pamiętajmy – produkcja materiału siewnego kukurydzy jest trudna i kosztowna, a więc nie należy zbytnio wierzyć w okazyjnie niskie ceny nasion siewnych oferowanych w sklepach i na targowiskach. Przy zakupie należy żądać dokładnych danych o nabywanym materiale, faktur oraz rachunków. Mogą się one przydać na wypadek reklamacji.

mgr inż. Tadeusz Puścian

Skip to content