Systemy uprawy roli

lip 1, 2015

Systemy uprawy roli:

  • Tradycyjny – płużny
  • Bezorkowy – pług zastępowany jest innymi narzędziami uprawowymi, np. brona talerzowa, kultywator ścierniskowy, spulchniacz obrotowy
  • Siew bezpośredni – siew w rolę nieuprawioną, tzn. od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej nie wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych

Do czasu wprowadzenia przemysłowych środków produkcji do rolnictwa (sztuczne nawozy mineralne i środki ochrony roślin) uprawa płużna przyczyniała się do udostępniania składników pokarmowych dla roślin poprzez napowietrzenie gleby, szybszej mineralizacji resztek pożniwnych oraz próchnicy i ograniczała zachwaszczenie.

Obecnie zadania uprawy roli ulegają przewartościowaniu polegającym na:

  • gromadzeniu wody w glebie
  • zwiększeniu biologicznej aktywności gleby
  • ograniczaniu erozji wodnej i wietrznej
  • wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych rośliny przedplonowej oraz nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych
  • stworzenie warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów w stosunku do chwastów i samosiewów rośliny przedplonowej (zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu)
  • osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby z utrzymaniem płynnego przejścia pomiędzy warstwą orną i podorną oraz poprawa struktury gleby

Tym zadaniom sprzyja bezorkowa uprawa roli, która ogranicza erozję wodną i wietrzną, stymuluje różnorodność biologiczną gleby, stabilizuje agregaty glebowe oraz podwyższa zawartość substancji organicznej i makroelementów w górnej warstwie gleby.

Natomiast przy siewie bezpośrednim, uprawa roli ogranicza się do spulchnienia bruzdki siewnej. W trakcie siewu następuje wysianie nasion na dno rowka siewnego w nie uprawioną rolę.

Przy rolnictwie zrównoważonym zakładającym wzrost produkcji przy minimalnym wpływie na środowisko uprawa bezorkowa wydaje się być przyszłościowym kierunkiem i warto się bliżej zainteresować tego typu uprawą i ewentualnymi korzyściami z niej wynikającymi.

1963 1

1963 2

1963 4

1963 3

 Krzysztof Zawojski

 

 

Skip to content