Nauka a integrowana ochrona roślin

sty 16, 2015

Warunkiem wdrażania w produkcji roślinnej rozwiązań i technologii ograniczających zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin jest efektywny transfer wiedzy z jednostek naukowych do producentów rolnych

Istotną rolę w transferze wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin odgrywają szkolenia, warsztaty, publikacje i materiały informacyjne przygotowane i opracowywane przez jednostki naukowo-badawcze, instytuty naukowe, jednostki akademickie, służby doradcze.

Prace badawcze są realizowane w znacznym stopniu w ramach działalności statutowej jednostek naukowo-badawczych w oparciu o krajowe i pochodzące z funduszy UE środki finansowe przeznaczone na działalność naukową i badawczą.

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania dorobku naukowego krajowych instytutów badawczych we wdrażaniu zasad integrowanej ochrony roślin, zadania w tym zakresie zostały ujęte w realizowanych na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi programach wieloletnich:

  • Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska, realizowanym przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
  • Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, realizowanym przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce, realizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
  • Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe, realizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;

Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemów obrotu i wykorzystania w paszach, realizowanym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

Testowanie dostępnych systemów wspomagania decyzji i opracowanie nowych systemów w ramach programów wieloletnich to zadanie dla instytutów naukowych. Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu prowadzi monitoring rdzy brunatnej zbóż i zarazy ziemniaka oraz sygnalizacje agrofagów. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi systemy sygnalizacji parcha jabłoni i zarazy ogniowej oraz integrowaną uprawę pomidora pod osłonami.

Wyniki badań naukowych stanowią podstawę do opracowania i aktualizacji metodyk integrowanej ochrony roślin, programów ochrony, rozwoju i upowszechniania systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin oraz opracowania zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Arkadiusz Kilewski

 

Źródło: Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017

Skip to content