Uprawa wyki siewnej

kwi 1, 2015

Wyka najlepiej rośnie i plonuje na glebach zwięzłych, żyznych oraz dobrze uwilgotnionych dlatego, zaleca się aby była uprawiana na kompleksach pszennym bardzo dobrym i dobrym oraz żytnim bardzo dobrym.

W uprawie na zielonkę może być uprawiana na glebach słabszych. Wyka wymaga obojętnego odczynu gleby. Ważne jest też zachowanie właściwego odstępu w uprawie – czyli nie częściej niż co 4 lata.

Siew

Do siewu należy używać nasion zdrowych, nieuszkodzonych o dużej zdolności kiełkowania. Przed siewem nasiona należy zaprawić zaprawą grzybobójczą. Termin siewu wyki na nasiona powinien być możliwie wczesny, na przełomie marca i kwietnia.

Nasiona wysiewa się w siewie czystym na głębokość ok 6 cm. Jednak ze względu na duże wyleganie, najczęściej wyka jest uprawiana w mieszańce. np. 30 kg wyki +150 kg owsa. Wykę siewną można również wysiewać w poplonach ścierniskowych z przeznaczeniem na skarmianie lub przyoranie.

Nawożenie

Podobnie jak pozostałe rośliny strączkowe jej korzenie wchodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium wiążącymi azot z powietrza, dlatego też nie wymaga nawożenia azotowego. Wyjątkiem jest wysiew wyki w mieszance z roślinami zbożowymi.

W uprawie wyki stosuje się przede wszystkim nawożenie fosforowo-potasowe w ilości ok 60-80 kg P2O5/ha oraz 120-140 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe stosuje się jedynie w formie dawki startowej 20-30 kg/ha, natomiast w mieszankach ze zbożowymi dla uzyskania lepszych plonów ziarna zbóż zaleca się zastosowanie ok 40-60 kg N/ha.

Ochrona

Chwasty niszczy się przede wszystkim po przez bronowanie przedsiewnie lub posiewnie, gdy rośliny osiągną około 5-10 cm. Dobierając pole pod uprawę, należy pamiętać aby gleba była niezachwaszczana. Nie ma herbicydów, które można zastosować w uprawie wyki.

Zbiór

Zbiór wyki na nasiona w siewie czystym może być dość kłopotliwy ze względu na wyleganie. W dobrych warunkach można uzyskać nawet 20 dt nasion, jednak średnie uzyskiwane plony to około 9-10 dt z 1 ha. Dla porównania plon zielonki z jednego ha wynosi ok 250 dt.

Wykę można zbierać jednofazowo. Ważne jest, aby rośliny były w pełni dojrzałe (wszystkie strąki brunatne). Nie zachodzi potrzeba desykacji roślin. W uprawie na zielonkę wykę można zbierać od początku kwitnienia do fazy płaskiego strąka.

Płatność do roślin wysokobiałkowych

Uprawa wyki z rośliną podporową jest zaliczana do płatności wysokobiałkowych, czyli jak się przewiduje na 2015 rok można dodatkowo otrzymać płatność w szacowanej wysokości 239,6 euro.

Dlatego coraz więcej rolników jest zainteresowanych uprawą wyki z rośliną podporową, dzięki dodatkowej płatności i ze względu na możliwość wzrostu bilansu białka w produkowanej paszy w gospodarstwie. Niestety, nie wchodzi do zazieleniania w płatnościach bezpośrednich i nie spełnia wymogów proekologicznych EFA.

Daniel Gajewski

Skip to content