Pole doświadczalne

sty 19, 2022

Tradycja pola doświadczalnego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie kontynuowana jest od ponad 70 lat. Doświadczalnictwo polowe zawsze służyło rolnictwu i stanowiło pomost w przenoszeniu osiągnięć nauki do praktyki. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi szereg doświadczeń wynikających ze specyfiki województwa podlaskiego.

Na sezon wegetacyjny 2023/2024 zaplanowane są doświadczenia ścisłe, kolekcje oraz pola demonstracyjne z różnymi gatunkami roślin uprawnych. Doświadczenia prowadzone będą pod merytorycznym nadzorem i we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Kolekcje i pola demonstracyjne zakładane będą przy udziale Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, a także firm nasiennych, dystrybucyjnych oraz oferujących nawozy i środki ochrony roślin.

Istotą współpracy z COBORU jest prowadzenie doświadczeń PDO, których celem jest ocena przydatności nowych odmian do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podlaskiego. Efektem tych prac jest ustalenie Listy Odmian Zalecanych przez Wojewódzki Zespół ds. PDO. Taka lista jest ustalana co roku.

Inną grupę tematyczną stanowią doświadczenia ekologiczne. Podobnie jak w przypadku PDO głównym celem prowadzonych badań jest ocena przydatności nowych odmian do uprawy, ale w warunkach gospodarstw ekologicznych. Powyższa tematyka jest realizowana we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Oprócz wspomnianych wyżej doświadczeń na polu prowadzone będą kolekcje odmian firm nasienno-dystrybucyjnych. Jedna kolekcja dotyczyć będzie zbóż ozimych a druga zbóż jarych. Dodatkowo ofertę pola uzupełniać będzie kolekcja odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Stałym punktem programu jest kolekcja roślin energetycznych.

W bieżącym sezonie na polach demonstracyjnych będą uprawiane bobiki oraz rzepak ozimy. Wspomniane rośliny w płodozmianie odgrywają istotną rolę będąc zarazem przerywnikiem dla monokultury zbóż, jak również poprawiając właściwości gleby pod przyszłe stanowiska. Rolnicy w trakcie sezonu wegetacyjnego będą mogli ocenić nowe odmiany rzepaku i bobiku na podstawie większego łanu. Na jesieni 2023 roku została również zasiana pszenica w dwóch systemach uprawy: orkowym i bezorkowym. Celem podjętego działania jest porównanie tych systemów oraz określenie końcowych efektów produkcyjnych.

Wszystkich  zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania pól w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Jednocześnie mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na stronie będą Państwu przydatne i przyczynią się do poprawy efektywności gospodarowania.

 

Krzysztof Zawojski

Skip to content