Pole doświadczalne

sty 19, 2022

Tradycja pola doświadczalnego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie kontynuowana jest od ponad 70 lat. Doświadczalnictwo polowe zawsze służyło rolnictwu i stanowiło pomost w przenoszeniu osiągnięć naukowych do praktyki. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi szereg doświadczeń o złożonej problematyce rolniczej. Prezentowane są na poletkach nowe odmiany, które prowadzone są według zasad integrowanej ochrony roślin w oparciu o zbilansowane nawożenie oraz prawidłowy płodozmian.

W sezonie wegetacyjnym 2022/2023 zaplanowane są doświadczenia ścisłe i poletka demonstracyjne z różnymi gatunkami roślin uprawnych. Doświadczenia prowadzone są pod merytorycznym nadzorem i we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Natomiast poletka demonstracyjne prowadzone są przy udziale Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, a także firm oferujących środki do produkcji rolnej (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin).

Celem prowadzonych badań PDO jest ocena przydatności nowych odmian do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podlaskiego.

Na podstawie otrzymanych wyników Wojewódzki Zespół ds. PDO corocznie ustala listę odmian zalecanych.

Doświadczenia w ramach PDO prowadzone są z następującymi gatunkami roślin uprawnych:

– Pszenica ozima 21 odmian

– Pszenżyto ozime 12 odmian

– Jęczmień jary 12 odmian

– Pszenica jara 12 odmian

– Groch siewny 9 odmian

Inną grupę tematyczną stanowią doświadczenia z zakresu ekologii, których celem jest ocena przydatności odmian zbóż ozimych, zbóż jarych oraz roślin strączkowych do uprawy w warunkach gospodarstw ekologicznych”. Liczba odmian w poszczególnych doświadczeniach jest następująca:

– Pszenica ozima 16 odmian

– Pszenżyto ozime 12 odmian

– Żyto ozime 12 odmian

– Pszenica jara 11 odmian

– Jęczmień jary 11 odmian

– Owies jary 11 odmian

– Groch siewny 9 odmian

– Łubin wąskolistny 8 odmian

– Łubin żółty 7 odmian

Na polu doświadczalnym prowadzone są również kolekcje odmian firm nasienno-dystrybucyjnych z roślinami ozimymi i jarymi. Uprawiane są wszystkie gatunki zbóż ozimych i jarych oraz rośliny strączkowe. Ofertę pola uzupełnia co roku kolekcja odmian kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno lub kiszonkę oraz rośliny energetyczne.

W bieżącym roku, Podlaski Ośrodek podjął współpracę z kilkoma firmami hodowlano-dystrybucyjnymi w zakresie uprawy zbóż. Efektem tych porozumień jest założenie 10 pól z różnymi odmianami pszenicy ozimej. W ten sposób rolnicy, w trakcie lustracji pól będą mieli możliwość ocenić nowe odmiany na podstawie większego łanu. Prowadzone demonstracje oparte są na technologii zintegrowanej, uwzględniającej zrównoważone nawożenie i ochronę roślin.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na stronie internetowej będą Państwu przydatne i przyczynią się do poprawy efektywności gospodarowania w produkcji roślinnej.

Wszystkich  zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania pól w ciągu całego okresu wegetacyjnego.

 

Krzysztof Zawojski

Skip to content