Fotogaleria

sty 27, 2022

Agrobank – doświadczenia ze staropolskimi odmianami zbóż

Jęczmień jary – pole produkcyjne

Jęczmień jary ekologiczny

Jęczmień jary – porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

Pszenica ozima i pszenżyto ozime – porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

Kukurydza – kolekcja odmian

Pszenica ozima – doświadczenia ekologiczne

Rośliny strączkowe – doświadczenia ekologiczne

Rośliny energetyczne – kolekcja roślin

Rzepak – pole produkcyjne

Pole doświadczalne

Trawy na gruntach ornych

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content