Zapytaj o VAT

lis 16, 2021

Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT zawsze możesz zapytać o szczegóły specjalistę, który podpowie co zrobić w twojej, konkretnej sytuacji. Na Wasze pytania odpowiada Anna Czarkowska, główny specjalista ds. podatków w rolnictwie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Prowadzę sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy do paragonu z kasy rejestrującej mogę wystawić fakturę VAT?

Fakturę dla klienta, który nie prowadzi działalności gospodarczej, można wystawić zawsze. Nic nie stoi na przeszkodzie, by każda transakcja kończyła się wystawieniem takiego dokumentu. Możemy się zwrócić z takim żądaniem w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące. Termin liczony jest od końca miesiąca, w którym dostarczono do nabywcy towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Nie oznacza to jednak, że zwalnia nas to z konieczności wydrukowania paragonu po zaewidencjonowaniu sprzedaży na kasie. Zamiast jednak trafić do rąk klienta, powinien zostać na trwale podpięty do duplikatu faktury.

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupując olej napędowy za kwotę 300 złotych zamiast faktury otrzymałem paragon z kasy fiskalnej z numerem NIP. Czy z takiego paragonu mogę odliczyć podatek VAT?

Tak. Paragon z kasy fiskalnej dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 złotych brutto, pod warunkiem, że będzie on zwierał NIP nabywcy, jest podstawą do odliczenia podatku VAT. Taki paragon z numer NIP nazywany jest fakturą uproszczoną.

Przetrzymałem kilka faktur zakupowych z marca 2020 roku. Faktury dotyczą nabycia części zamiennych, oleju napędowego, usługi weterynaryjnej i są związane z prowadzeniem mojej działalności rolniczej. Kwota podatku to 900 złotych. Czy w tej sytuacji mam możliwość jeszcze odliczenia podatku VAT z tych faktur?

Tak. Może Pan odliczyć podatek VAT tylko poprzez korektę rozliczenia za marzec 2020 r. Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w tym terminie, wówczas może to zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Wprawdzie w tej sytuacji upłynął 3-miesięczny okres na odliczenie VAT, jednak nie oznacza to, że utracił Pan prawo do odliczenia VAT. W tej sytuacji istnieje możliwość odliczenia VAT w drodze korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, czyli u Pana będzie to marzec 2020 r. Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jestem podatnikiem VAT. W styczniu 2021 roku chciałbym sprzedać za kwotę 20 000 tysięcy złotych samochód osobowy, który był wykorzystywany w działalności rolniczej. Czy w tej sytuacji muszę umieścić oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”?

W opisanej sytuacji nie musi umieszczać Pan na fakturze zapisu „mechanizm podzielonej płatności” gdyż przedmiotem sprzedaży jest pojazd samochodowy, który nie został wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT pomimo, że jego wartość przekracza 15 000 tysięcy złotych.

10 października zakupiłem zboże od rolnika ryczałtowego i wystawiłem fakturę VAT RR. Fakturę opłaciłem dopiero 17 listopada. Czy mam prawo do odliczenia VAT z tej faktury, jeśli została ona opłacona po terminie zapłaty?

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą ich nabycie. Oryginał faktury przekazywany jest dostawcy. Nabywca tych produktów do ich ceny netto powinien doliczyć 7% zryczałtowany zwrot podatku VAT. Od 1 września 2019 roku termin płatności należności przez nabywcę produktów rolnych nie ma znaczenia dla prawa do zwiększenia przez niego podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku VAT. Zgodnie z obowiązującym prawem zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, niezależnie od tego, w jakim terminie ta zapłata nastąpiła. Zapłaty można dokonać na rachunek bankowy rolnika lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której rolnik jest członkiem. W tej sytuacji ma Pan prawo do odliczenia VAT na podstawie tej faktury w rozliczeniu za listopad tj. w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zapłata należności za produkty rolne.

W dokumentacji posiadam fakturę zakupu VAT RR. Zapłaty za fakturę dokonałem gotówką. Czy w tej sytuacji mam możliwość odliczenia VAT z tej faktury?

Niestety nie ma Pan możliwości odliczenia VAT z tej faktury, gdyż zapłata za produkty rolne nastąpiła gotówką. Jednym z warunków umożliwiających odliczenie podatku VAT jest to, aby zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Artykuł: Zapytaj o VAT –  Wiadomości Rolnicze Nr 1/2021  strona 32

 

Skip to content