Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich – termin wyboru formy prowadzenia ewidencji

lis 10, 2021

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich zawarta jest w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. Koło ma możliwość zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości z pełnej na uproszczoną.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło gospodyń wiejskich ma obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego w którym rozpoczyna prowadzenie tej ewidencji, a w przypadku kół rozpoczynających działalność w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej jest skuteczne także w latach następnych.

Koło prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów jest zwolnione z obowiązku przygotowywania corocznego sprawozdania finansowego.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji nie zwalnia kół z obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym, czyli corocznego wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

Krzyżanowski Artur

źródło: ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

Skip to content