Pierwsza rata podatku rolnego i leśnego do 15 marca 2022

mar 3, 2022

W obecnym 2022 roku podatek  rolny wyniesie – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5q żyta)

– 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5q żyta).

Podatek rolny obliczany jest wg średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Wartość ta wyniosła 61,48 zł za 1 q (Mon. Pol. z 2021r. poz951)

Podatek leśny w 2022 roku wyniesie 46,70zł od 1 ha. Jest to różnowartość pieniężna 0,220m3 drewna, obliczana wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r wyniosła 212,26 zł za1/m3 (Mon. Pol. z 2021r poz.950)

Źródło:  https://www.gofin.pl/17,2,7,215116,podatek-rolny-i-lesny-w-2022-r.html

Mariola Sendrowska

Skip to content