Rachunkowość rolnicza – Polski FADN

gru 4, 2015

Od dnia 1 stycznia 2004 roku w Polsce wdrażana jest rachunkowości w gospodarstwach rolnych według zasad systemu Polski FADN.

FADN to Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (Farm Accountancy Data Networ), którą dysponuje Komisja Unii Europejskiej dla oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych na terenie Wspólnoty. Dane rachunkowe zebrane w ramach FADN są wiarygodne i reprezentatywne, są podstawą do sporządzenia raportów na temat sytuacji w rolnictwie oraz na rynkach rolnych, a także o dochodach rolników we Wspólnocie Europejskiej.

Podstawowe zasady obowiązujące w systemie to dobrowolność rolników w prowadzeniu rachunkowości, tajność danych oraz zakaz wykorzystywania danych do celów podatkowych.

Rozporządzenie Rady EWG nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 roku nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek utworzenia sieci danych rachunkowości gospodarstw rolniczych w swoim kraju. Polska zaakceptowała regulacje prawne dotyczące FADN i zobowiązała się do ich pełnego wdrożenia.

W Polsce system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych prowadzony jest w oparciu o Ustawę z dnia 29 listopada 2000 roku.

W województwie podlaskim rachunkowość PL FADN prowadzona jest w 928 gospodarstwach rolnych reprezentatywnych dla określonego kierunku produkcji rolnej. System wdrażany jest przez PODR w Szepietowie we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Informacje pozyskiwane przez rolników włączonych w system są przekazywane Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim służą samym rolnikom. Są pomocne w podejmowaniu prawidłowych decyzji gospodarczych w swoich gospodarstwach. Zarządzanie gospodarstwem rolnym w sytuacji gospodarki rynkowej wymaga od rolników podejmowania ważnych i trudnych rozstrzygnięć typu: jakie produkty wytwarzać, jak dużo produkować, jakie stosować technologie, kiedy i gdzie dokonywać sprzedaży, w jaki sposób finansować prowadzoną działalność rolniczą. Przy szukaniu odpowiedzi na takie pytania niezbędne jest uzyskiwanie we właściwym czasie odpowiednich informacji i wykorzystywanie ich w procesie decyzyjnym. Bezpośrednią korzyścią odnoszoną przez rolnika jest pogłębienie wiedzy ekonomicznej a także przyzwyczajenie do systematycznego prowadzenia i dokumentowania zapisów. Umiejętność ta może okazać się bardzo przydatną, np. przy rozliczaniu podatku VAT na zasadach ogólnych, prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, czy w sytuacji, kiedy istnieje obowiązek prowadzenia zapisów np. w przypadku korzystania ze wsparcia budżetowego (kredyty preferencyjne).

Uzyskane z gospodarstw wiarygodne dane mogą służyć organizacjom zawodowym rolników stanowiąc podstawę do negocjacji a także ośrodkom decyzyjnym dla oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych i kształtowaniu polityki rolnej państwa.

Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są także konieczne przedstawicielom poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej do negocjowania narodowych programów wsparcia swoich rolników. Więcej na www.fadn.pl

Anna Olędzka

Anna Olędzka, tel. 86 2758935
Sławomir Jabłoński tel. 86 2758937

Skip to content