Żyto ozime

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Żyto ozime

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 30 40
Koszty:
1. Materiał siewny
dt
70,00
1,50
105,00
1,50
105,00
2. Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
30,00
102,00
40,00
136,00
fosoforowe
kg
4,24
400,00
169,60
40,00
169,60
potasowe
kg
2,57
40,00
102,80
50,00
128,50
3. Środki ochrony roślin
Funaben Plus
kg
22,00
0,30
6,60
0,30
6,60
Chwastox Extra
l
18,00
0,00
0,00
3,00
54,00
4. Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
12,00
720,00
14,00
840,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
Razem koszty bezpośrednie
1526,00
1759,70
Koszty bezpośrednie zł/dt
61,04
50,28
Skip to content