Ziemniaki

maj 4, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Ziemniaki

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 180 250
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
70,00
25,00
1750,00
25,00
1750,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
204,00
90,00
306,00
fosoforowe
kg
4,24
60,00
254,40
90,00
381,60
potasowe
kg
2,57
90,00
231,30
140,00
359,80
3.Środki ochrony rośłin
Afalon
l
63,50
0,00
0,00
2,00
127,00
Ridomil MZ Gold
kg
160,00
0,00
0,00
2,00
320,00
Tatoo
kg
352,00
2,00
704,00
2,00
704,00
Brawo
l
129,00
2,00
258,00
2,00
258,00
Decis Mega
l
58,70
0,25
14,68
0,25
14,68
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
43,00
2580,00
56,00
3360,00
najemna – oprysk godz.  70,00  3,00  210,00  5,00  350,00
Razem koszty bezpośrednie
6206,38
7931,08
Koszty bezpośrednie zł/dt
34,48
31,72
Skip to content