Rzepak ozimy

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Rzepak ozimy

Wyszczególnienie j.m. cena zł ilość wartość zł ilość wartość zł
Produkcja 30 45
Koszty:
1. Materiał siewny
j.s.
200,00
1,00
200,00
1,00
200,00
2. Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
110,00
374,00
160,00
544,00
fosoforowe
kg
4,24
50,00
212,00
80,00
339,20
potasowe
kg
2,57
80,00
205,60
130,00
334,10
3. Środki ochrony rośłin
Caramba 60 SL
l
92,00
0,70
64,40
0,70
64,40
Lontrel 300 SL
l
312,00
0,00
0,00
0,30
93,60
Command 480EC + Butisan 400SC
l
146,00
0,00
0,00
2,20
321,20
Karate Zeon 050 CS
l
144,00
0,12
17,28
0,12
17,28
Mospilan 20 SP
kg
390,00
0,12
46,80
0,12
46,80
4. Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
12,50
750,00
14,00
840,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najemna – oprysk godz.  70,00 2,00  140,00  4,00  280,00
Razem koszty bezpośrednie
2430,08
3500,58
Koszty bezpośrednie zł/dt
81,00
70,01
Skip to content