Pszenżyto ozime

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Pszenżyto ozime

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
plon
wartość zł
plon
wartość zł
Produkcja
35
50
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
70,00
2,00
140,00
2,00
140,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
210,00
100,00
350,00
fosoforowe
kg
4,24
40,00
150,00
80,00
300,00
potasowe
kg
2,57
60,00
139,80
100,00
233,00
3.Środki ochrony rośłin
Chwastox Extra
l
18,00
3,50
63,00
3,50
63,00
Funaben Plus
kg
22,00
0,40
8,80
0,40
8,80
Siarkol K
kg
13,00
0,00
0,00
3,00
39,00
Yamato
l
85,00
0,00
0,00
1,50
127,50
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
12,00
720,00
13,00
780,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najemna – oprysk godz.  70,00  1,00  70,00  3,00  210,00
Razem koszty bezpośrednie
1849,60
2624,50
Koszty bezpośrednie zł/dt
61,65
58,32
Skip to content