Pszenica ozima

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Pszenica ozima

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 35 50
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
90,00
2,50
225,00
2,50
225,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
204,00
100,00
340,00
fosoforowe
kg
4,24
50,00
212,00
70,00
296,80
potasowe
kg
2,57
60,00
154,20
80,00
205,60
3.Środki ochrony rośłin
Chwastox Extra
l
18,00
3,50
63,00
3,50
63,00
Puma Uniwersal
l
160,00
0,00
0,00
1,00
146,00
Yamato
l
85,00
1,50
127,50
1,50
127,50
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
12,00
720,00
13,00
780,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najem – oprysk  godz.  70,00  1,00  70,00  2,00  140,00
Razem koszty bezpośrednie
2095,70
2497,90
Koszty bezpośrednie zł/dt
69,86
55,51
Skip to content