Pszenica jara

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Pszenica jara

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
plon
wartość zł
plon
wartość zł
Produkcja
40
50
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
90,00
2,50
225,00
2,50
225,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
204,00
90,00
306,00
fosoforowe
kg
4,24
40,00
169,60
80,00
254,40
potasowe
kg
2,57
60,00
154.20
90,00
231,30
3.Środki ochrony rośłin
Funaben Plus
kg
22,00
0,50
11,00
0,50
11,00
Alert
l
85,00
0,00
0,00
1,00
85,00
Yamato
l
85,00
0,00
0,00
1,50
127,50
Chwastox extra
l
18,00
3,50
63,00
3,50
63,00
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
11,00
660,00
13,00
780,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
najemna – oprysk godz.  70,00  1,00  70,00 3,00 210,00
Razem koszty bezpośrednie
1876,80
2613,20
Koszty bezpośrednie zł/dt
53,62
58,07
Skip to content