Produkcja mleka

kwi 29, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji
mleka

Wyszczególnienie j.m. ilość, szt ceny w zł wartość zł
Produkcja
Mleko 3,5% tłuszczu
l
5000,00
1,40
7000,00
Cielęta do odsadz.
kg
60,00
12,00
720,00
Krowy wybrak.
kg
100,00
4,00
400,00
Razem produkcja
8120,00
Koszty
Pasza treściwa z zakupu
dt
8,00
124,00
992,00
Pasza treściwa własna
dt
8,00
60,00
480,00
Sianokiszonka
dt
50,00
6,50
325,00
Siano łąkowe
dt
12,00
26,60
319,20
Kiszonka z kukurydzy
dt
70,00
9,85
689,50
Zielonka pastwisk. dt 50,00 3,76 188,00
Mleko pełne cielęta l 180,00 1,40 252,00
Inne koszty
Leczenie, usługi wet.
300,00
Inseminacja
160,00
Odnowienie stada
szt.
0,20
5000,00
1000,00
Ocena użytkowości mlecznej
130,00
Środki myjące
300,00
Dodatki mineralne
600,00
Razem koszty bezpośrednie
5735,70
Koszty produkcji 1 l mleka
1,15
Skip to content