Produkcja żywca wieprzowego – tucz

kwi 27, 2020

Kalkulacja kosztów
produkcji żywca wieprzowego /3 warianty/
tucz 20-110 kg

 

 

Wyszczególnienie
J.m.
Ilość
szt
Ceny
w zł
Wartość
Ilość
Wartość
Ilość
Wartość
tucznik
kg
110,00
6,00
660,00
110,00
660,00
110,00
660,00
Koszty
I wariant
II wariant
III wariant
wartość prosięcia
szt.
1,00
200,00
200,00
1,00
200,00
1,00
200,00
Pasze
superkoncentrat
dt
0,30
220,00
66,40
0,30
66,40
0,31
68,88
miesz. pszen. 50%,
jęcz. 50%
dt
2,55
77,50
197,63
0,00
0,00
0,00
0,00
% miesz. psz. 20,
jęcz. 30, ow. 50
dt
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
1,17
58,50
śruta sojowa
dt
0,15
166,00
24,90
0,15
24,90
0,15
24,90
pszenica
dt
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
1,71
136,80
jęczmień
dt
0,00
75,00
0,00
0,90
67,50
0,00
0,00
pszenżyto
dt
0,00
65,00
0,00
1,35
87,75
0,00
0,00
Razem pasze
3,00
288,53
246,15
288,40
Koszty weterynaryjne
40,00
40,00
40,00
Energia elektryczna
30,00
30,00
30,00
Ubezpieczenie
zwierzęcia
szt.
Koszty bezpośrednie
558,53
516,15
558,00
Koszt produkcji
1 kg żywca zł
5,08
4,69
5,07

 

Kalkulacja kosztów
produkcji żywca wieprzowego /2 warianty/
tucz 20-110 kg

Wyszczególnienie
J.m.
Ilość
szt.
Ceny
w zł
Wartość
Ilość
Wartość
tucznik
kg
110,00
6,00
660,00
110,00
660,00
Koszty
I wariant
II wariant
wartość prosiąt
szt
1,00
200,00
200,00
1,00
200,00
Pasze
prowit
dt
0,77
224,50
172,87
0,30
67,35
żyto
dt
2,55
55,00
140,25
0,38
20,90
mieszanka zbóż
dt
0,00
60,00
0,00
2,28
136,80
superkoncentrat
dt
0,00
240,00
0,00
0,38
91,20
Razem pasze
3,32
313,12
316,25
Koszty weterynaryjne
40,00
40,00
Energia elektryczna
30,00
30,00
Ubezpieczenie zwierzęcia
szt
Koszty bezpośrednie
583,12
586,25
Koszt prod 1 kg żywca zł
5,30
5,33
Skip to content