Opas bydlęcy intensywny

kwi 28, 2020

Kalkulacja kosztów

opas bydlęcy intensywny

Wyszczególnienie j.m. ilość szt ceny w zł wartość zł ilość cena zł wartość zł
wartość żywca
kg
500
8,000
4000,00
535,00
7,00
3745,00
Koszty
opas czystorasowy
mieszaniec
wartość cielęcia
kg
120
12,00
1440,00
120
12,00
1440,00
Pasze
Kiszonka z kukurydzy
dt
60,00
9,85
591,00
60,00
9,85
591,00
Pasz treściwa
dt
8,00
55,00
440,00
5,00
55,00
275,00
Koncentrat opas
dt
2,50
210,00
525,00
2,00
210,00
420,00
Siano
dt
13
26,60
345,80
13
26,60
345,80
Razem pasze
1901,80
1631,80
Pozostałe koszty pozapaszowe 570,54
489,54
Koszty bezpośrednie
3912,34
3561,34
Koszt prod. 1kg żywca
7,82
6,66
Skip to content