Mieszanka zbożowo-strączkowa

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Mieszanka zbożowo-strączkowa

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 30 45
Koszty:
1. Materiał siewny (psz. 75, jęcz. 45, owies 55, pel. 40)
240,00
1,00
240,00
1,00
240,00
2. Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
20,00
68,00
50,00
170,00
fosoforowe
kg
4,24
50,00
212,00
90,00
381,00
potasowe
kg
2,57
70,00
179,90
110,00
282,70
agrosol
l
8,00
2,00
16,00
2,00
16,00
3. Środki ochrony rośłin
Funaben Plus
l
22,00
0,30
6,60
0,30
6,60
Basagran
l
128,00
0,00
0,00
2,50
320,00
4. Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
13,50
810,00
14,00
840,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najemna – oprysk godz. 70,00  1,00 70,00
Razem koszty bezpośrednie
1854,50
2648,90
Koszty bezpośrednie zł/dt
61,82
58,86
Skip to content