Łubin żółty na nasiona

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Łubin żółty na nasiona

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 12 18
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
330,00
1,40
462,00
1,40
462,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
0,00
0,00
0,00
0,00
fosoforowe
kg
4,24
40,00
169,60
80,00
339,20
potasowe
kg
2,57
60,00
154,20
100,00
257,00
3.Środki ochrony rośłin
Funaben Plus
kg
22,00
0,00
0,00
0,30
6,60
Afalon
l
63,50
1,50
95,25
1,50
95,25
Reglone
l
66,50
0,00
0,00
3,00
199,50
Perenal
l
123,00
1,00
123,00
1,00
134,00
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
12,00
720,00
14,00
840,40
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
najem – oprysk godz.  70,00  2,00 140,00  3,00 210,00
Razem koszty bezpośrednie 2184,05
2852,55
Koszty bezpośrednie zł/dt 182,00
158,48
Skip to content