Łąka, Pastwisko, Koniczyna z trawami

maj 4, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Rośliny: Łąka, Pastwisko, Koniczyna z trawami

Wyszczególnienie j.m. Łąka Pastwisko Koniczyna z trawami
cena zł ilość wartość zł ilość wartość zł ilość wartość zł
Produkcja ziel. masy
dt
zielonka
 350,00
siano
60,00
 70,00
sianokiszonka
245,00
1. Nasiona(podsiew trawy)
kg
12,00 10
120,00
12,00
120,00
9,00
180,00
2.Nawożenie
mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
204,00
80,00
272,00
80,00
272,00
fosoforowe
kg
4,24
30,00
127,20
40,00
169,00
70,00
296,80
potasowe
kg
2,57
40,00
102,80
60,00
154,20
130,00
334,10
3.Środki ochrony
roślin
Nitragina
op.
43,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
21,75
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
14,00
840,00
10,00
600,00
19,00
1140,00
 najemna – oprysk godz. 70,00  1,00  70,00
5.Folia
200,00
Razem koszty
bezpośrednie
1594,00
1315,80
2314,65
Koszty bezpośrednie zł/dt zielonki
3,76
Koszty bezpośrednie zł/dt sianokiszonkii   6,51
Koszty bezpośrednie zł/dt siana
26,57
33,07
Skip to content