Kukurydza na ziarno

maj 4, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Kukurydza na ziarno

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
ilość
wartość zł
ilość
wartość zł
Produkcja
80 120
Koszty:
1.Materiał siewny
jedn.
450,00
1,0
450,00
1,0
450,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
130,00
442,00
200,00
680,00
fosoforowe
kg
4,24
75,00
318,00
105,00
445,20
potasowe
kg
2,57
130,00
334,10
200,00
514,00
3.Środki ochrony rośłin
Lumax
l
69,50 3,50 243,25 4,0 278,00
Maister Power
l
155,00
1,50
232,50
1,50
232,50
Zeagran
l
74,00
1,60
118,40 2,00 148,00
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
15,00
900,00
18,00
1080,00
usługa zbioru
ha
350,00
1,00
350,00
1,50
525,00
Razem koszty bezpośrednie
3388,25
4352,50
Koszty bezpośrednie zł/dt
42,35
36,27
Skip to content