Jęczmień jary

maj 5, 2020

Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Jęczmień jary

Wyszczególnienie j.m. cena zł plon wartość zł plon wartość zł
Produkcja 35 45
Koszty:
1.Materiał siewny
dt
80,00
1,50
120,00
1,50
120,00
2.Nawożenie mineralne
azotowe
kg
3,40
60,00
204,00
80,00
272,00
fosoforowe
kg
4,24
30,00
127,20
50,00
212,00
potasowe
kg
2,57
40,00
102,80
60,00
154,20
3.Środki ochrony rośłin
Baytan Trio
l
174,00
0,40
69,60
0,40
69,60
Artea
l
175,00
0,00
0,00
0,50
87,50
Chwastox extra
l
18,00
3,50
63,00
3,50
63,00
4.Praca maszyn
własna – ciągnik
cng.
60,00
11,00
660,00
13,00
780,00
najemna – zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
najemna – oprysk godz. 70,00  2,00  140,00  3,00  210,00
Razem koszty bezpośrednie
1806,60
2288,30
Koszty bezpośrednie zł/dt
60,22
50,85
Skip to content