Zobowiązania ekologiczne rolników. MRiRW wprowadza zmiany w PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027

sty 10, 2024

Będą zmiany w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wniosek rolników i doradców rolnych ministerstwo rolnictwa wprowadza większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań ekologicznych i podjęciu decyzji o przejściu na inny kierunek produkcji.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało dwa projekty rozporządzeń z 17.11.2023 r, które wprowadzają zmiany w szczegółowych warunkach i trybie przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Jakie zmiany w Planie Strategicznym WPR 2023-2027?

Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia dotyczącym Planu Strategicznego jest konieczność wprowadzenia od 2024 r. zmian w realizacji przez rolników zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze (czyli w ramach Pakietów 4. i 6. Podstawowe oraz ekstensywne uprawy sadownicze) oraz realizujących zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy na gruntach ornych (czyli w ramach Pakietów 1–3, 5, 7 i 9 – uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe oraz Pakiet. 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi).

Proponowana zmiana będzie polegała na wprowadzeniu możliwości zastąpienia:

  1. części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym  uprawy na gruntach ornych lub
  2. części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze lub

3.dotychczas uprawianych roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze innymi roślinami w ramach tego zobowiązania.

Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania w drugim roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego.

      Mauryc Krzysztof

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

 https://legislacja.rcl.gov.pl     

Skip to content