Uzyskaj zezwolenie na nieekologiczny materiał siewny

gru 16, 2022

Pamiętaj, aby użyć nieekologicznego materiału, który przeznaczony jest do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Można to zrobić na dwa sposoby: przez EPUAP lub listownie.

Nieekologiczny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

Uwaga!   W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny, nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi.

Kiedy możesz uzyskać?

Wyłącznie wtedy, gdy:

 • Żadna odmiana gatunku, którą chcesz uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
 • Żaden podmiot, który sprzedaje ekologiczny materiał do siewu i sadzenia, nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
 • Odmiana, którą chcesz kupić:
  • Nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,
  • Jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,
  • Zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;

Co musisz przygotować

Wniosek o wydanie zezwolenia ‒ właściwy dla inspektoratu, do którego chcesz go złożyć. We wniosku podaj:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (jeśli pod tym adresem prowadzona jest działalność) lub adres siedziby,
 • dane kontaktowe,
 • informacje o materiale, który ma być zastosowany:
  • gatunek lub rodzaj mieszanki,
  • odmiana lub typ użytkowania mieszanki,
  • nazwa podkładki lub przeznaczenie mieszanki,
  • ilość materiału,
  • planowany termin siewu/sadzenia,
 • uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału nieekologicznego.

Kiedy składasz dokumenty

 • Wniosek złóż nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

 

Źródło:   https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-pozwolenia-na-konwencjonalny-material-siewny

 Grażyna Dobrzyń

Skip to content